INFORMUOJAME

2019-05-23 d. sodininkų bendrijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime patvirtinta nauja valdyba.Valdybos nariai :Zita Tamulevičienė, Laima Pakėnienė ,Vitalijus Breivė, Arnas Fiodorovas, Klaidas Brazdžionis, Valdybos pirmininkė Asta Tamoliūnienė. Tel.bendravimui 868269594 ir 861885229.

 

Kviečiame sodininkų bendrijos narius (ir ne narius) atvykti pasirašyti dėl prašymo sodo kelių būklės gerinimo,kuris bus nukreiptas  kelių direkcijai. Dėl pasiteiravimo tel.868269594.lauliame iki rugpjūčio 20d.

Skelbta Naujienos

KĄ MUMS RAŠO SAVIVALDYBĖ

Į ne vieną mūsų prašymą įregistruoti NT registre  SB „Šarmutas“ vidaus kelius bei bendrojo naudojimo žemę, juos eksploatuoti ir tvarkyti, miesto Savivaldybė atsako, kad sodininkų vidaus keliai  „nėra apskaitomi Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje, todėl jie negali būti registruojami Savivaldybės nuosavybėn“. Apie tokio atsakymo kompetenciją spręskite patys. Aš ne komentuosiu šio atsakymo, tik pasakysiu, kad visai nepaisoma įstatymų, kurie aiškiai nurodo savivaldybėms perimti sodų bendrijų vidaus kelius savo žinion, juos valdyti ir eksploatuoti.

Savivaldybė eilinį kartą mus guodžia, kad – „mūsų žiniomis yra rengiami LR Sodininkų įstatymo pakeitimai, susiję su bendrijų keliais, kelių juostomis ir jų perdavimu“. Turbūt reikėtų suprasti laukėte 30 metų, laukite ir toliau…

A. Jakeliūnas

Skelbta Naujienos

PAKARTOTINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Kadangi 2019-05-09 visuotinis rinkiminis bendrijos susirinkimas neįvyko nesant reikalingam kvorumui, sekantis pakartotinis susirinkimas, kuriam kvorumo nebereikės, įvyks 2019-05-23 d., 18 val. ten pat, t.y. mūsų pastate, Vėgėlių gatvėje, kur priimami mokesčiai.

DARBOTVARKĖ:

  1. Revizijos komisijos ataskaita už 2018 metus.
  2. Valdybos ataskaita už 2018 metus.
  3. Revizijos komisijos ir pirmininko rinkimai.
  4. Valdybos ir pirmininko rinkimai.
  5. Pajamų ir išlaidų sąmatos, darbų plano ir mokesčių 2019 metams tvirtinimas.
  6. Klausimo dėl galimybės skelbti bendrijos likvidavimo procedūra, svarstymas.      VALDYBA
Skelbta Naujienos

Informacija

Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.