SB „ŠARMUTAS“ NARIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad š.m. gegužės 17 d. 18 val. ūkiniame pastate Vėgėlių gatvėje įvyks pakartotinis ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė :

  1. Ataskaita už 2022 metus.
  2. Einamieji klausimai.

Sodo valdyba.

Tel. pasiteiravimui 861885229

Skelbta Naujienos

SB „ŠARMUTAS“ NARIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad š.m. balandžio 26 d. 18 val. ūkiniame pastate Vėgėlių gatvėje įvyks ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė :

  1. Ataskaita už 2022 metus.
  2. Einamieji klausimai.

Susirinkimui neįvykus, sekantis planuojamas š.m. gegužės 10 d.

Sodo valdyba, tel. pasiteiravimui 861885229

Skelbta Naujienos

SB „ŠARMUTAS“ NARIŲ DĖMESIUI

Š.m. gegužės mėn. 11 d. 18 val. ūkiniame pastate Vėgėlių g., įvyks pakartotinis ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS.

Darbotvarkė: 1. Pirmininko ataskaita už 2021 m.

2. Revizijos komisijos pirmininko ataskaita už 2021 m.

3. Valdybos ir pirmininko rinkimai.

4. Sąmatos ir darbų plano 2022 metams tvirtinimas.

5. Mokesčiai 2022 metams.

6. Einamieji klausimai.

PRAŠOME AKTYVIAI DALYVAUTI.

VALDYBA tel. 8 618 85229

Skelbta Naujienos