Mokesčių dydžiai 2019 metams

Patvirtinta ataskaitiniame susirinkime

2019 m.gegužės 23 d.

Panevėžio miesto sodininkų bendrijos „Šarmutas“

M O K E S Č I A I               2019 metams

Eil.Nr. Mokesčių pavadinimas     Suma  eurais
1 Nario metinis mokestis  15
2 2.1    Vienkartinis nario stojamasis mokestis
2.2    Metinis nario mokestis
 15
15
2 Tiksliniai mokesčiai bendrijos darbų plano vykdymui(mokestis mokamas nuo kiekvieno sklypo)  10
3  Mokestis ne bendrijos nariams,turintiems sklypus bendrijos teritorijoje už naudojamasi bendrijos infrastruktūra ir administravimą bei įgyvendinant planuojamų darbų programą.Turintiems du ir daugiau sklypų, už kiekvieną papildomai po 25

10

4 Vienkartinis mokestis išduodant leidimus naujų gyvenamųjų namų statybai,nepriklausomai nuo namo dydžio 250
5 Už įvairių pažymų išdavimą  2

Mokant internetu, sąskaita yra LUMINOR (buvusiame DNB)  banke. Sąsk  LT284010041200082132

SB mokesciai 2017 metams

Informacija

Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.