Mokesčiai

Pranešame visiems ,kad 2023m. gegužės  mėn. 17d. įvykęs visuotinis ataskaitinis  bendrijos ,,Šarmutas‘‘ narių susirinkimas patvirtino  2023     metams sekančius mokesčius:

 1. Nario metinis mokestis 20   eurų;
 2. Tiksliniai mokesčiai bendrijos darbų plano vykdymui 20 eurų;
 3. Mokestis ne bendrijos nariams už naudojimasi infrastruktūra,admininstravimo išlaidas bei planuojamų darbų programos įgyvendinimą 40 eurų vienam sklypui.Turintiems daugiau nei vieną sklypą nuo kiekvieno sklypo   po  20   eurų papildomai;
 4. Vienkartinis nario stojamasis mokestis 20  eurų;
 5. Vienkartinis mokestis, išduodant leidimus naujų gyvenamųjų namų statybai  200 eurų;
 6. Už įvairių pažymų išdavimą 5 eur;  
 7. Nutarta įpareigoti visus,kad mokesčiai būtų sumokėti iki einamų metų gruodžio mėn. 31d. Nesumokėjus , nuo kitų metų sausio 1d. bus skaičiuojami 0,1/  delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki birželio 30d.  

 

 

   VALDYBA

Pirmininkė Asta 861885229

Buhalterė Jolita 867816206

Pranešame visiems ,kad 2022m. gegužės  mėn. 11d. įvykęs visuotinis ataskaitinis  bendrijos ,,Šarmutas‘‘ narių susirinkimas patvirtino  2022     metams sekančius mokesčius:

 1. Nario metinis mokestis 20   eurų;
 2. Tiksliniai mokesčiai bendrijos darbų plano vykdymui 20 eurų;
 3. Mokestis ne bendrijos nariams už naudojimasi infrastruktūra,admininstravimo išlaidas bei planuojamų darbų programos įgyvendinimą 40 eurų vienam sklypui.Turintiems daugiau nei vieną sklypą nuo kiekvieno sklypo   po  20   eurų papildomai;
 4. Vienkartinis nario stojamasis mokestis 20  eurų;
 5. Vienkartinis mokestis, išduodant leidimus naujų gyvenamųjų namų statybai  200 eurų;
 6. Už įvairių pažymų išdavimą 5 eur;  
 7. Nutarta įpareigoti visus,kad mokesčiai būtų sumokėti iki einamų metų gruodžio mėn. 31d. Nesumokėjus , nuo kitų metų sausio 1d. bus skaičiuojami 0,1/  delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki birželio 30d.  

 

 

   VALDYBA

Pirmininkė Asta 861885229

Buhalterė Jolita 867816206

SB ,,ŠARMUTAS‘‘  SODININKŲ DĖMESIUI

Pranešame visiems ,kad 2020m. liepos  mėn. 1d. įvykęs visuotinis ataskaitinis  bendrijos ,,Šarmutas‘‘ narių susirinkimas patvirtino  2020     metams sekančius mokesčius:

 1. Nario metinis mokestis 15   eurų;
 2. Tiksliniai mokesčiai bendrijos darbų plano vykdymui 15 eurų;
 3. Mokestis ne bendrijos nariams už naudojimasi infrastruktūra,admininstravimo išlaidas bei planuojamų darbų programos įgyvendinimą 15  eurų vienam sklypui.Turintiems daugiau nei vieną sklypą nuo kiekvieno sklypo    po  15   eurų papildomai;
 4. Vienkartinis nario stojamasis mokestis 15  eurų;
 5. Vienkartinis mokestis,išduodant leidimus naujų gyvenamųjų namų statybai iki 80kv.m. 100 eurų.Daugiau nei 80kv.m. 200 eurų;
 6. Už įvairių pažymų išdavimą 2 
 7. Nutarta įpareigoti visus,kad mokesčiai būtų sumokėti iki einamų metų gruodžio mėn. 31d. Nesumokėjus , nuo kitų metų sausio 1d. bus skaičiuojami 0,1/  delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki birželio 30d.  

 

 

   VALDYBA

Pirmininkė Asta 861885229 arba 868269594

Buhalterė Jolita 867816206

Informacija

Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.