Mokesčiai

SB ,,ŠARMUTAS‘‘  SODININKŲ DĖMESIUI

 

Pranešame visiems ,kad 2020m. liepos  mėn. 1d. įvykęs visuotinis ataskaitinis  bendrijos ,,Šarmutas‘‘ narių susirinkimas patvirtino  2020     metams sekančius mokesčius:

  1. Nario metinis mokestis 15   eurų;
  2. Tiksliniai mokesčiai bendrijos darbų plano vykdymui 15 eurų;
  3. Mokestis ne bendrijos nariams už naudojimasi infrastruktūra,admininstravimo išlaidas bei planuojamų darbų programos įgyvendinimą 15  eurų vienam sklypui.Turintiems daugiau nei vieną sklypą nuo kiekvieno sklypo    po  15   eurų papildomai;
  4. Vienkartinis nario stojamasis mokestis 15  eurų;
  5. Vienkartinis mokestis,išduodant leidimus naujų gyvenamųjų namų statybai iki 80kv.m. 100 eurų.Daugiau nei 80kv.m. 200 eurų;
  6. Už įvairių pažymų išdavimą 2 
  7. Nutarta įpareigoti visus,kad mokesčiai būtų sumokėti iki einamų metų gruodžio mėn. 31d. Nesumokėjus , nuo kitų metų sausio 1d. bus skaičiuojami 0,1/  delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki birželio 30d.  

 

 

   VALDYBA

Pirmininkė Asta 861885229 arba 868269594

Buhalterė Jolita 867816206

Informacija

Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.