Blog'o archyvas

KĄ MUMS RAŠO SAVIVALDYBĖ

Į ne vieną mūsų prašymą įregistruoti NT registre  SB „Šarmutas“ vidaus kelius bei bendrojo naudojimo žemę, juos eksploatuoti ir tvarkyti, miesto Savivaldybė atsako, kad sodininkų vidaus keliai  „nėra apskaitomi Savivaldybės administracijos buhalterinėje apskaitoje, todėl jie negali būti registruojami Savivaldybės nuosavybėn“.

Skelbta Naujienos

PAKARTOTINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Kadangi 2019-05-09 visuotinis rinkiminis bendrijos susirinkimas neįvyko nesant reikalingam kvorumui, sekantis pakartotinis susirinkimas, kuriam kvorumo nebereikės, įvyks 2019-05-23 d., 18 val. ten pat, t.y. mūsų pastate, Vėgėlių gatvėje, kur priimami mokesčiai. DARBOTVARKĖ: Revizijos komisijos ataskaita už 2018 metus. Valdybos ataskaita

Skelbta Naujienos

SODININKŲ „ŠARMUTAS“ DĖMESIUI

Informuojame, kad 2019 m. gegužės  9 d. (ketvirtadienį)   18 val.  sodininkų bendrijos „Šarmutas“ administraciniame pastate(Vėgėlių gatvėje, kur priimami mokesčiai) įvyks visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Prašome visus aktyviai dalyvauti. D A R B O T V A R K Ė: Revizijos

Skelbta Naujienos

DĖL DARBO

Po  žiemos,  pradėsime  dirbti įprastoje vietoje – mūsų kontorėlėje  Vėgėlių gatvėje. MOKESČIUS SUSIMOKĖTI PRAŠOME TŲ, KURIE LIKO SKOLINGI BENDRIJAI UŽ 2018 AR ANKSTESNIUS METUS. Darbo pradžia: 2019-04-03 (trečiadieniais) laikas: nuo 17 iki 19 val. Kaip ne kartą minėjome, mokesčius turite galimybę

Skelbta Naujienos

Dėl komunikacijų prisijungimo

UAB   „Aukštaitijos  vandenis“ mane informavo telefonu, kad jau nuo šiandien (2018-12-17)  pradedama jungti vandenį ir kanalizaciją tiems bendrijos „Šarmutas“ gyventojams,  su kuriais suderintos prisijungimo sąlygos. Rūpimais prisijungimo klausimais teiraukitės   Aukštaitijos vandenys tel. 8-45-586 527 Pirmininkas           

Skelbta Naujienos

DĖL DARBO VIETOS IR LAIKO PAKEITIMO

        Dėmesio tiems, kas dar nespėjo susimokėti mokesčių bendrijai! Kaip ir kiekvienais metais, žiemos metu nuo Kalėdų švenčių  keičiame darbo vietą ir laiką. Ateinantį trečiadienį (š.m. gruodžio 19 d.) dar dirbsime. Po minėtos datos, norintys sumokėti mokesčius,

Skelbta Naujienos

Priminimas dėl mokesčių

Primename, kad artėja mokestinių metų pabaiga, todėl prašome tų, kurie dar nesumokėjo mokesčių už 2018 metus(o kai kurie ir vėlesnius metus), susimokėti juos iki Kalėdų švenčių. Po jų,  kaip ir kiekvienais metais, keisime darbo vietą ir laiką. Eilinį kartą primename,

Skelbta Naujienos

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

 SODŲ   BENDRIJŲ   NARIAMS Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi. Laužus kūrenti leidžiama ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių. Palikti be priežiūros besikūrenančias laužavietes draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina

Skelbta Naujienos

PANEVĖŽIO M. SAVIVALDYBĖS RAŠTAS

DĖL  INCIDENTŲ  LIKVIDAVIMO SODŲ BENDRIJOSE Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018-07-09 gavo raštą, kad vis daugiau Lietuvos miestų gyventojų nuolat ar sezono metu persikelia gyventi į sodininkų bendrijas. Su

Skelbta Naujienos

D Ė M E S I O

Šį trečiadienį, t.y. rugpjūčio 15 d. mokesčių nepriiminėsime, nes yra Valstybinė šventė – Žolinė. Visais kitais trečiadieniais dirbsime kaip visada: nuo 17 iki 19 val. VALDYBA

Skelbta Naujienos

Informacija

Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.