PANEVĖŽIO M. SAVIVALDYBĖS RAŠTAS

DĖL  INCIDENTŲ  LIKVIDAVIMO SODŲ BENDRIJOSE

Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracija iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2018-07-09 gavo raštą, kad vis daugiau Lietuvos miestų gyventojų nuolat ar sezono metu persikelia gyventi į sodininkų bendrijas. Su tokiose teritorijose vykdoma intensyvia infrastruktūros plėtra  sietinas didėjantis jose kylančių incidentų skaičius. Ugniagesiai gelbėtojai, pagal gautus iškvietimus vykdami gesinti minėtose teritorijose kilusių gaisrų ar atlikti gelbėjimo darbų, dažnai susiduria su įvairiomis kliūtimis – tai gaisriniams automobiliams pravažiuoti nepritaikyti  ar per siauri keliai, juose gyventojų savavališkai  įrengtos tvoros, vartai, užkardai, matomumą apsunkinantys negenimi medžiai, krūmai ir pan. Pasitaiko atvejų, kai sodininkų bendrijų žemės sklypų savininkai augalus(krūmus, medžius) sodina ir tvoras stato už savo nuosavos teritorijos ribų, taip dar labiau susiaurindami pravažiavimo kelius(gatves).

Savavališkai įrengtų kliūčių įveikimui sugaištamas brangus laikas, kas turi įtakos incidentų likvidavimo operatyvumui ir efektyvumui.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui  Lietuvos  Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams(Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                          Rimantas  Pauža (parašas)

Originalas nebus siunčiamas

Tomas Jaseliūnas, tel.( 8 45) 50 13 14, e.p. tomas.iaseliunas@panevezys.lt (raštą paruošė).

MŪSŲ KOMENTARAS: Mūsų valdybos daugkartiniais prašymais pasitvarkyti savo sklypų teritorijoje ne visada pasiekia sodininkų sąmonę. Todėl dar kartą, atsižvelgiant ir į šio rašto pastabas, prašome kiekvieną ne tik pasižiūrėti ar viskas gerai, bet ir pasitvarkyti savo sklypuose, atkreipiant dėmesį  ypač į tai, ar krūmai ir vaismedžiai ar kitokie želdiniai neįsikiša į kelią(gatvę) ar nekliudo eismui kitokie daiktai, kaip pvz. iškraunamos malkos, žvyras it kt. Komisija po kurio laiko patikrins padėtį bendrijoje ir apie trūkumus informuos jus.

VALDYBA

Skelbta Naujienos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Informacija
Sveiki, ačiū, kad užsukote į mūsų Sodų bendrijos tinklapį.